Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 - Gia Sư Dạy Kèm Môn Hóa Lớp 12

STT Tên tài liệu Download
1 Đề thi tham khảo môn hóa THPT quốc gia 2020 mới nhất Download
2 phương pháp giải hóa nhanh về phản ứng Download
3 Lý thuyết và bài tập Hóa 12 HK II Download
4 Ôn tập hóa phần vô cơ hay Download
5 Ôn tập Lý thuyết chương I,II,III Download
6 Chuyên đề hóa 12 hay Download
7 Các dạng toán Hóa 12 Download
8 Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12 Download
9 Các dạng đề Hóa 10 hay Download
10 Ôn tập thi THPTQG môn Hóa 2019 Download
11 Tài liệu ôn thi Hóa 12 Download
12 Tổng hợp hóa vô cơ 12 Download
13 Tổng hợp Lý thuyết và bài tập Vô cơ Hóa 12 Download
14 Tuyển chọn các đề thi Hóa hay và khó Download
15 Trắc nghiệm Hữu Cơ hay Download
16 Phân dạng bài tập về Peptit Download
17 Ôn tập Andehit và axit trắc nghiệm Download
18 Lý thuyết vô cơ hay Download
19 Hướng dẫn phân biệt các hợp chất vô cơ Download
20 Hệ thống kiến thức Amin Download
21 Fe và hợp chất Download
22 Đề thi thử môn hóa Download
23 Dung dịch điện li Download
24 Chuyên đề peptit Download
25 Chuyên đề este lipit Download
26 Câu hỏi trắc nghiệm về Kim Loại Download
27 Các dạng bài tập về Cacbonhidrat Download
28 Các dạng bài tập Amin – Aminoaxit - Protein Download
29 Tổng hợp bài tập Hóa 12 Download
30 Ôn tập học kì I môn hóa Download
31 Ancol trong các đề thi đại học Download
32 Chuyên đề peptit Download
33 Bí quyết đat điểm cao môn Hóa học kỳ thi THPT Download
34 Đề thi và đáp án Môn Hóa học chính thức THPT quốc gia 2018 Download
35 Tài Liệu Môn Hóa Bài Tập Về Ancol Và Phenol Lớp 12 Download
36 Bài Tập Về Chương Halogen - Clo Download
37 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Download
38 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Giải Bài Tập Theo Phương Pháp Bảo Toàn Electron Download
39 Đề Cương Ôn Tập HK2 Môn Hóa Lớp 12 Download
40 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Lý Thuyết Và Bài Tập Vể Crom Download
41 Công Thức Tính Nhanh Số Đồng Phân Download
42 Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Chương 3 Trắc Nghiệm Amin, Amino Axit, Protein Download
43 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Chương 2 Về Cacbohidrat Download
44 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Chương 5 Đại Cương Kim Loại Download
45 Đề Thi Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 12 Download
46 Tổng Hợp Công Thức Gỉai Nhanh Hóa Vô Cơ Download
47 Tài Liệu Môn Hóa Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Vô Cơ Download
48 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 - Lý Thuyết Hóa 12 Cơ Bản Download
49 Tài Liệu Môn Hóa Phần Lý Thuyết Hóa 12 Chương Polyme - Tơ Download
50 Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Amin Amino Axit Protein Download
51 Môn Hóa Học Lớp 12 Bài Tập Thủy Phân Oxy Hóa Download
52 Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Este Hóa Học Lớp 12 Download
53 Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa Vô Cơ Lớp 12 Download
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ