TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM

 Tuyển nhiều Giáo viên, Sinh viên dạy kèm tại nhà từ lớp lá -1 tới lớp 12

- LUYỆN THI ĐẠI HỌC ..CÁC MÔN:TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, VĂN -ANH , TIN HỌC ...

     - luyện thi Đại học, các lớp đàn, vẽ, ngoại ngữ, tin học...

 

  

 

.LỚP DẠY MỚI CẬP NHẬT HÔM NAY

 

- Văn phòng 1: 69 đường Đất Thánh phường 6 Quận Tân Bình - HCM
- Văn phòng 2: 369/7B Nguyễn Thái Bình phường 12 Quận Tân Bình - HCM
- Văn phòng 3: 36/50 Đường D2 (Điện Biên Phủ ) P25 - Bình Thạnh -HCM

Danh sách lớp dạy

 
Mã Số: 206/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ( GẦN NHÀ THỜ BẾN GỖ ) KP THÁI HÒA -PHƯỜNG LONG BÌNH TÂN - ĐÒNG NAI
Mức lương: 2500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3.5.7 ( 4H - 6H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 80/6 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LUÔNG - P. 12 - Q. 6
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (5H-7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 98/1 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN DU -P. BẾN THÀNH - Q.1
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 5H - 6H30 )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 195/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ LỢI - P.3 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - 3.5.7 ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 92/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM - P 9- PHÚ NHUẬN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 194/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5(1 BUỔI=200)
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ -P 10- GÒ VẤP
Mức lương: 4000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 193/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LÊ ĐỨC THỌ - P 17- GÒ VẤP
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU+TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 267/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 16 (KDC AN LẠC) - P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B - Q.BÌNH TÂN.
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 83/10 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: NGUYỄN TIỂU LA,-P.5 -Q10
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 2.4.6 ( 8H30 - 10H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 192B/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHẠM VĂN CHIÊU-- P 9- GÒ VẤP
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 137C/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 34 - P.AN PHÚ - Q.2
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 137B/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 34 - P.AN PHÚ - Q.2
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 137A/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 34 - P.AN PHÚ - Q.2
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 192A/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHẠM VĂN CHIÊU-- P 9- GÒ VẤP
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU+TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 191/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: THÔNG NHẤT - P 11- GÒ VẤP
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI T3-5(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 151/7 Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ - Q.7
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 8H30- 10H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 162/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: BÙI XUÂN PHÁI -P. TÂY THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU SẮP XẾP ( 2H - 4H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 257/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: QL1A - ẤP NAM LÂN - BÀ ĐIÊM - HOC MÔN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 190/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: QUANG TRUNG - P10 - GÒ VẤP
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76/4 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ - A
Địa chỉ: ĐOÀN VĂN BƠ - Q.4
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 97/1 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: NGUYỄN TRẢI- P NGUYỄN CƯ TRINH - Q1
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 265/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ ĐÌNH CẨN - P. TÂN TẠO - BÌNH TÂN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (5H - 7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 96/1 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ THỊ RIÊNG - P BẾN THÀNH- Q1
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 75/4 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU HÀO- P 8- Q4
Mức lương: 500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2-4-(9H-11H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 161/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: LŨY BÁN BÍCH -P. PHÚ THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H - 7H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 246/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5+ LÊN 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NAM CHÂU -P. 11- Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 2500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 160/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ÂU CƠ - P PHÚ TRUNG - TÂN PHÚ
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 121/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12 ( 2EM )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN VĂN GIÀU - ẤP 2 - PHẠM VĂN HAI - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU ( 4H -6H ) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 187/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ ĐỨC THỌ -P.15 Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 264A/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: QL1A - P. BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 7H30-9H30(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 136/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2+4
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 8 ( TRẦN NÃO )- P. BÌNH AN - Q.2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5 ( 5H -7H ) + SÁNG T7 ( 8H -10H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 120A/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU TRÍ - THỊ TRẤN TÂN TÚC
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 120C/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU TRÍ - THỊ TRẤN TÂN TÚC
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 120B/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: VĂN - ANH
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU TRÍ - THỊ TRẤN TÂN TÚC
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 263/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: TÂN KỲ TÂN QUÝ - P. BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 64/11 Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: LẠC LONG QUÂN -P. 5 - Q.11
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU 3.5 ( 4H - 6H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 262/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HỒ HỌC LÃM - AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 261/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: HỒ VĂN LONG -P. TÂN TẠO - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (7H30 -9H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 159/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: L-T
Địa chỉ: BÙI CẨM HỔ -P. TÂN THỚI HÒA - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 81/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: BÀ HẠT - P.9 - Q.10
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG ( 1H -12H ) + TỐI ( 6H -8H )SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 63/11 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NHẬT TẢO - P7 - Q11
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 119/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10 -ẤP 2 - XÃ PHẠM VĂN HAI - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁP XẾP ( 3.5.7 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 254/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH -P. TÂN HƯNG THUẬN - Q.12
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 102/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: NGUYỄN DUY TRINH - P. LONG TRƯỜNG - Q.9
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 203/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN -P. LINH ĐÔNG - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: HOÀNG HỮU NAM -P. TÂN PHÚ -Q .9
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 253/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: TRẦN VĂN MƯỜI - ẤP XUÂN THỚI THƯỢNG - XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - HOC MÔN
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 213/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: CỬU LONG - P.2 -Q . TÂN BÌNH
Mức lương: 4000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - CHIỀU T2->T6 ( 3H30 ->TỐI 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 252/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: DƯƠNG CÔNG KHI - ẤP THỚI TÂY 2 -XÃ TÂN HIỆP - H.HOC MÔN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 90/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: T-A
Địa chỉ: CÔ GIANG -P. 2 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 ( 3H -5H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 251/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TỔ 6 ẤP MỚI 1(TÔ KÝ)-XÃ TÂN XUÂN - HOC MON
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG+CHIỀU+TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 260/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: TRƯƠNG PHƯỚC PHAN - P. BÌNH TRỊ ĐÔNG - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 4.5.7 ( 7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 201/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: DƯƠNG BÁ TRẠC -P.1 -Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H-7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 250/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: SONH HÀNH(LÝ THƯỜNG KIỆT) - KP4 - THỊ TRẤN HÓC MÔN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 99/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LONG BÌNH -P. LONG BÌNH - Q.9
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - 2.4.6 ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 117A/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10 - ẤP 1 - XÃ LÊ MINH XUÂN - HUYỆN BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 209B/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: PHỔ QUANG -P 2- TÂN BÌNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 8H30-10H(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 258/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: HƯƠNG LỘ 3 - P. BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 116/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10 - ẤP 1 - XÃ LÊ MINH XUÂN - HUYỆN BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76/6 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: PHẠM VĂN CHÍ -P. 4 - Q.6
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (5H-7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 75/6 Chưa Giao
Lớp dạy : GIAO TIẾP
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: HẬU GIANG-P.9-Q.6
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 88A/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: HỒ BIỂU CHÁNH -P. 11 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 ( 4H- 6H ) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 256/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1- P BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG+CHIỀU+TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 87/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: THÔNG NHẤT - P 11- GÒ VẤP
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3-5(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 254/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1 -P. TÂN TẠO A- Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.5.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 114/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: VÒNG XOAY AN LAC ( TRẦN DẠI NGHIÃ ) - TÂN KIÊN - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 249A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 10 ( 2EM )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ- P TRUNG CHÁNH - HOC MON
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 79/10 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5+ LÊN 6
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÝ THƯỜNG KIỆT - P.14 - Q.10
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 97/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2 - P. LONG TRƯỜNG - Q. 9
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T6.7.CN ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 251/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1- KP9- BÌNH HƯNG HÒA A- BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 2-4-6 HOẶC 3-5-7(8H30-10H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 249/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LỘ TẺ - P. TÂN TẠO A - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 94/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG 12- P TĂNG NHƠN PHÚ B- Q9
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 247/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BẾN LỘI ( TÂY LÂN ) - P. BÌNH TRỊ ĐÔNG A - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 245B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: DƯƠNG CÔNG KHI - ẤP THỚI TÂY 2 -XÃ TÂN HIỆP - H.HOC MÔN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TOOIS.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 131B/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: TIN HỌC
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 64 - P.NGUYỄN DUY TRINH - Q.2
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 131A/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 10
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 64 - P.NGUYỄN DUY TRINH - Q.2
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 110/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: KHU DÂN CƯ ĐÔNG DANH XA VĨNH LỘC A - Q BCHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 261/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6 (CĂN BẢN)
Môn dạy: TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ -P. 11- Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2.4.6 )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 145/7 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 1
Môn dạy: TÓAN =TIẾNG ANH - ANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH - P. TÂN PHÚ - Q.7
Mức lương: 2200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - SÁNG T2->T6 ( 9H - 11H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 107/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: QL 50 - ẤP 4 - HƯNG PHÚ - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(4H-5H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 190/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8+ LÊN 3
Môn dạy: VẼ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7 ( NGUYỄN VĂN LINH ) - BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - 2.4.6 ( CHIỀU + SÁNG )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 105/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: HƯƠNG NHƠN - ẤP 3 - XÃ TÂN KIÊN - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 90/9 Chưa Giao
Lớp dạy : CĂN BẢN
Môn dạy: TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2(NGUYỄN DUY TRINH )-P KP ÔNG NHIÊU - P LONG TRƯỜNG - Q9
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T3-5-7 (SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 186/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP TÂY - ĐƯỜNG SỐ 29 - VĨNH PHÚ - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 248/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: CHU VĂN AN - P 26 - BÌNH THẠNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - SÁNG T2->T6 (8H30 - 10H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 171/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: PHẠM VĂN BẠCH - P 12 - Q GÒ VẤP
Mức lương: 3000000 VNĐ
Thời gian dạy: 6 BUỔI - TỐI T2->T7 (6H - 7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 103/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: TÂY LÂN - VĨNH LỘC B - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 229/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ VĂN QUỚI - P BÌNH HƯNG HÒA A - Q BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 238/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9(1/8) HỌC
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: BÙI HỮU NGHĨA -P. 2 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: LÁNG LE BÀU CÒ - ẤP 7 - XÃ LÊ MINH XUÂN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP (8H - 9H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 51/11 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ - P 8 - Q 11
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 ( 3H - 5H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 175/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 4 - P. 10- Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T3.7 (3H-5H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 168/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 3 - KP6 - P. TRƯỜNG THỌ - THỦ ĐỨC
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 2.4.6 ( 8H -10H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 109/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11 ( 200/ 1BUỔI )
Môn dạy: TÓAN = TIẾNG ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7 - P.AN PHÚ - Q. 2
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG + CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 210/12 Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI
Môn dạy: TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: ẤP THỚI TÂY 2 - XÃ TÂN HIỆP - HÓC MÔN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 165/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 4+6
Môn dạy: T - V - A
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ CHẠY - KP TÂN LONG - P TÂN ĐÔNG HIỆP - DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 105B/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T - V - A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 39 - P BÌNH TRƯNG TÂY - Q 2
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/4 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 3
Môn dạy: A-T-TV
Địa chỉ: TÔN THẤT THUYẾT - P 3 - Q 4
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 (5H - 6H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100B/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: NGUYỄN DUY TRINH - P BÌNH TRƯNG ĐÔNG - Q2
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - CHIỀU 5.7 ( 4H- 5H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 99/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ VĂN THỊNH - P. CÁT LÁI - Q.2
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 209/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7 ( 20/8 )
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: UNG VĂN KHIÊM -P.25 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 300000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - SÁNG +CHIỀU + TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 203/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: ĐẶNG THÚC VỊNH - ẤP 7 - XÃ ĐÔNG THẠNH - H.HÓC MÔN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - 3.5.7.CN ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 121/7 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11(1/8 HỌC)
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT- NHÀ BÈ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 202/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ ĐÌNH DƯƠNG - P. AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 89/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6
Môn dạy: VẼ
Địa chỉ: ĐƯỜNG LÔ 2 -ẤP 7 - XÃ LÊ MINH XUÂN - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHỀU SẮP XẾP ( 2H -4H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 202/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11 ( 1/6 HỌC )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐẶNG THÚC VỊNH - ẤP 7 - XÃ ĐÔNG THẠNH - H.HÓC MÔN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 199/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 6 + LÊN 8 ( 1/8 HỌC )
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐẤT MỚI -KP6-P BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 2400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 69/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7 (28/8 HỌC )
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: CẦU XÂY 2 - P TÂN PHÚ - Q9
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2,3,4,5,6 (6H -8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 194A/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: LIÊN KHU 56 - P.HÌNH HƯNG HÒA B - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 64/9 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9
Môn dạy: VI TÍNH
Địa chỉ: ĐƯƠNG SỐ 5 (ĐỖ XUÂN HỢP - P PHƯỚC BÌNH - Q9
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 8H-10H HOẶC TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 190/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 9 ( 1/6 )
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 24(MIẾU GÒ XOÀI)-KP11-P.BÌNH HƯNG HÒA A-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG + CHIỀU SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 145/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 1
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 16 - P HIỆP BÌNH CHÁNH - Q THỦ ĐỨC
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - CHIỀU SẮP XẾP (5H - 7H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 114/7 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2(13/7 HỌC)
Môn dạy: T - TV
Địa chỉ: ĐƯỜNG 79 TÂN QUY - Q7
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2.4 (8H - 10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 113/7 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7 ( 20/7 HỌC )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 79 TÂN QUY - Q7
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 87C/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8
Môn dạy: VĂN - ANH
Địa chỉ: PHẠM HÙNG-BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 119/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TIN HỌC
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LƯỢNG - P.17 - GÒ VẤP
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 5BUỔI - TỐI T2->T6 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 178/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A-P BÌNH TRỊ ĐÔNG- BÌNH TAN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 7-CN(S XẾP GIỜ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 155/8 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 8 (1/7 HỌC)
Môn dạy: TOÁN-ANH
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN - P.4 - Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 164/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7 (2/6 HỌC )
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 38A ( BÀ HOM ) - P. TÂN TẠO - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 ( 4H30 - 6H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 74/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ ( 1 )
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: HƯƠNG LỘ 50 - ẤP 6 - VĨNH LỘC A - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 49/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T--L-H
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM - P 4- PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 145/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: KHU PHỐ 2A-TÂN CHÁNH HIỆP-P.TÂN CHÁNH HIỆP-Q.12
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 4.6.CN ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 73/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 3(ĐỒNG VĂN CỐNG)-P AN PHÚ - Q2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H( CN-2-3-4-5)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 112/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN- P 4- Q8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(2-4-6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 124/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10 P TÂN TẠO - BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 HUỔI - TỐI 6H-8H ( T2->T 6 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 87/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN-P. LINH TRUNG-Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T6.T7.CN ( 3H - 4H30 )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 119B/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: V-A
Địa chỉ: KINH DƯƠNG VƯƠNG-P.AN LẠC-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3.5.7(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 69/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV- RÈN CHỮ
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUỲ -P. TÂN THUẬN - Q.7
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H30- 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: QUÁCH ĐIÊU - XÃ VĨNH LỘC A - ẤP 6- Q.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T3-5-7 (5H-7H) TỐI T2-4(7H30-9H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 85/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: AN DƯƠNG VƯƠNG-P.16-Q.8
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI T2-3-4-5 (5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: SỐ 6-KP.8-P.BÌNH HƯNG HÒA-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T3-5-7 (3H30-5H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 54/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 6 (2 EM)
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN-ẤP 1-VĨNH LỘC B-H.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2>T6 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 51/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A -ẤP 1B. XÃ VĨNH LỘC B - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T3-6-7 ( 8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/7 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ THẬP -P. BÌNH THUẬN - Q.7
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 104/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 2, HÓC MÔN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 63/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: QL 50 -ẤP 5- XÃ PHONG PHÚ - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 7+4
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LUÔNG - P11 -Q6
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: A-TOÁN(TOÁN +BÁO BÀI BẰNG TIẾNG ANH)
Địa chỉ: QL13 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LƯU HỮU PHƯỚC - P.15 - Q.8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 4B- ẤP 4- XÃ ĐA PHƯỚC - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - ẤP 4 - XÃ NHƠN ĐỨC - NHÀ BÈ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NỮ DÂN CÔNG -ẤP 4 - VĨNH LỘC A - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BẾN BÌNH ĐÔNG-P.14-Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 46/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN - P. AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ẤP 4 - XÃ HƯNG LONG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T2-4-6 (2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 61A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: TLVA
Địa chỉ: ĐÔNG HƯNG THUẬN 11 ( NGUYỄN VĂN QUÁ ) - P. ĐÔNG HƯNG THUẬN - Q.12
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 25( BÌNH PHÚ )-P.11- Q.6
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.4.CN ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN -P.AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 36/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP 2 - TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : GIAO TIẾP
Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - THỦ ĐỨC
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU SẮP XẾP(2H-4H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-H-A
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ TÚ - P BÌNH HƯNG HÒA B - BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 49/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BÌNH MỸ - ẤP 8 - XÃ BÌNH MỸ (CẦU SÁNG) -CỦ CHI
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 8/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HOÀNG DIỆU -P.6 - Q.4
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 35/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LIÊN KHU 4-5 -P. BÌNH HƯNG HÒA B- Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: đường HƯƠNG LỘ 80 -VĨNH LỘC A - H.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ẤP 1-XÃ PHẠM VĂN HAI-HUYỆN BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : CĂN BẢN
Môn dạy: TIẾNG PHÁP
Địa chỉ: BÌNH THÀNH - KP4 - P.BÌNH HƯNG HÒA - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T2.4.6 (8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: ĐƯỜNG TÂY LÂN-ẤP 1-VĨNH LỘC(GẦN NGÃ TƯ HƯƠNG LỘ 2)
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2-7-CN(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 22/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: QL1A - XÃ TÂN KIÊN - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 19/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP 4 XÃ BÌNH LỢI-BÌNH CHÁNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TRƯA SẮP XẾP T7,CN
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 10/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: AN DƯƠNG VƯƠNG-P. 16-Q. 8
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 4/7 Chưa Giao
Lớp dạy : SV NĂM 1
Môn dạy: CÁC MÔN ĐẠI CƯƠNG
Địa chỉ: ĐƯỜNG 45 TÂN QUY QUẬN 7.
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 23/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP TÂN TIẾN -XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG-HỐC MÔN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU SẮP XẾP(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 17/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: GẠCH BÀ LỚN - P. PHONG PHÚ - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 8/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ (1 )
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: QUÁCH ĐIÊU -P. XÃ VĨNH LỘC A - H.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 6/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÂN LIÊM - ẤP 3 -XÃ PHONG PHÚ -H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI 5.7 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 2/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 523 (NGUYỄN THỊ RÀNH) - ẤP BẦU TRÒN -XÃ NHUẬN ĐỨC - CỦ CHI.
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (SÁNG 8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 1/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: BÌNH ĐÔNG -P14 - Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem

Liên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734
Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715