Tuyển nhiều Giáo viên, Sinh viên dạy kèm tại nhà từ lớp lá -1 tới lớp 12

- LUYỆN THI ĐẠI HỌC ..CÁC MÔN:TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, VĂN -ANH , TIN HỌC ...

     - luyện thi Đại học, các lớp đàn, vẽ, ngoại ngữ, tin học...

 

  

 

.LỚP DẠY MỚI CẬP NHẬT HÔM NAY

 

Danh sách lớp dạy

 
Mã Số: 598/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÝ THƯỜNG KIỆT-P.9-Q.TÂN BÌNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 459B/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: HỒ ĐẮC DI -P. TÂY THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 459A/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: HỒ ĐẮC DI -P. TÂY THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.3.4.6.7.CN ( 1H30 -3H ) CHỌN 3 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 264/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: VĂN - ANH
Địa chỉ: TÔ HIẾN THÀNH -P. 15 - Q.10
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SÁP XẾP (6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 597B/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TÂN TRỤ ( NGUYỄN PHÚC CHU )-P.15 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP ( 2H ) TRỪ SÁNG T3.T5
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 781/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HỒ VĂN LONG -KP3 -P. TÂN TẠO - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 531/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ THỊ HOA -KP3 - P. BÌNH CHIỂU -Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 739/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BÙI MINH TRỰC -P. 6 - Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 988/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHẠM VIẾT CHÁNH -P. 19 - Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T7.CN ( 8H-10H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 597A/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: TÂN TRỤ ( NGUỸEN PHÚC CHU )-P.15 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP ( 2H ) TRỪ SÁNG T3.T5
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 812/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: BÙI CÔNG TRỪNG -ẤP 2 - XÃ NHỊ BÌNH - HÓC MÔN
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H - 8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 792/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 15(DƯƠNG QUẢNG HÀM) -P. 5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 263/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG 8- P 15- Q10
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(3H-4H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 214/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ QUỐC HƯNG -P 12- Q4
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 3-4-7(7H30-9H30) HOẶC TỐI 3-5-7(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 780/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHẠM ĐĂNG GIẢNG - P. BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (TỐI 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 210/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ ĐẠI HÀNH - P.11 - Q.11
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 987/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG-P.15-Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 738/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN -P. 4 - Q.8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T5-CN(1H-2H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 530/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN -P.LINH TÂY - THỦ ĐỨC
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 429/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUỲ - P. TÂN THUẬN ĐÔNG - Q. 7
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.3.4 (TỐI 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem