Danh sách lớp dạy
 
Lớp dạy : 12
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: BÀNH VĂN TRÂN - P7 - TBINH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-4(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
540/TBINH
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: CHẤN HƯNG - P6 - TBINH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
539/TBINH
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHÙNG HƯNG - P13 - Q5
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU 7 CN (2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
211/5
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18B(LÊ VĂN QUỚI)-P BÌNH HƯNG HÒA A- BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
662/BTAN
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỖ 4(CƯ XÁ ĐÔ THÀNH)-P4- Q3
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-6-7(5H30-7H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
220/3
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T--L-H
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN- P 7- Q8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
613/8
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1(AN DƯƠNG VƯƠNG )-P BÌNH TRỊ ĐÔNG B - NÌNH TÂN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
661/BTAN
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: HỒ HỌC LÃM- -P AN LẠC - BÌNH TÂN
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-T6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
660/BTAN
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 3+5
Môn dạy: T-TV- A
Địa chỉ: LÝ THƯỜNG KIỆT - P.14 - Q.10
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
231/10
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH- P. THẠNH MỸ LỢI- Q.2
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3.T5 ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem Cần gia sư Can gia su Tìm gia sư Tim gia su Gia sư uy tín Gia sư dạy kèm Gia su day kem Gia sư hcm Gia sư giỏi Gia sư toán Gia sư hóa Gia sư tiếng anh
Mã số
220/2
   
Chưa giao
   
Cần gia sư dạy kèm
Xem chi tiết »