TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM

 Tuyển nhiều Giáo viên, Sinh viên dạy kèm tại nhà từ lớp lá -1 tới lớp 12

- LUYỆN THI ĐẠI HỌC ..CÁC MÔN:TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, VĂN -ANH , TIN HỌC ...

     - luyện thi Đại học, các lớp đàn, vẽ, ngoại ngữ, tin học...

 

  

 

.LỚP DẠY MỚI CẬP NHẬT HÔM NAY

 

Danh sách lớp dạy

 
Mã Số: 39/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ-K PHỐ 5-P. AN PHÚ- Q.2
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - CHIỀU (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 56/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18-P BÌNH HƯNG HÒA- BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-CN(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 10/11/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: TẠ UYÊN - P 6 - Q11
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 62/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH-P. 25-Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI 2.3.5.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 81/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ẤP VĂN THẮNG 2 - P.TÂN THỚI NHÌ-H.HOOCMÔN(QL22)
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 379 -P. HIỆP PHÚ - Q.9
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.5.6 ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-A- RÈN CHỮ
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG -P. TÂN PHONG - Q.7
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 12 ( 5EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: CÂY TRÂM - P. 8 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2.T4 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHAN VĂN SỬU-P.13-Q.TÂN BÌNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - THỨ 3, CN(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 19/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÃ XUÂN OAI - P.TĂNG NHƠN PHÚ A - Q.9
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7(1H->TỐI) +SÁNG CN (7H->11H) CHỌN 2H
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: KHU PHỐ ĐỒNG AN 2- P. BÌNH HÒA -XÃ THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7.CN (3H-5H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN DUY CUNG - P.12- Q. GÒ VẤP
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG CN (8H-10H)+TỐI T5 (6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP BÌNH ĐƯỜNG 2 - DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 23/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN TRỌNG TUYỂN- P 8- PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30C/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: CẦU XÉO - P. TÂN QUÝ- Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H- 9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30B/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: CẦU XÉO - P. TÂN QUÝ- Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H- 9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30A/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: CẦU XÉO - P. TÂN QUÝ- Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H- 9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 4+3
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH -P 14- TÂN BÌNH
Mức lương: 2200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - SÁNG S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: HƯNG PHÚ - P. 9 - Q. 8
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2.4.6 (5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 22B/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TRẦN HUY LIỆU-P.12-Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 500000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 33/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - P. PHƯỚC KIỂNG - NHÀ BÈ
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H - 8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 22A/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: TRẦN HUY LIỆU-P.12-Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 39/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN CẢNH DI - P. 4- Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 55/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: MÃ LÒ-P.BÌNH TRỊ ĐÔNG A-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: THIÊN PHƯỚC -P. 9 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3.7 ( 2H -4H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: C.CƯ AN HOÀ - P. AN PHÚ - Q. 2
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 37/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: DƯƠNG VĂN AN - P. AN PHÚ - Q.2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP (TRỪ T4.6)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 36/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ - P. AN PHÚ- Q.2
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32C/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - P. TÂN PHONG - Q. 7
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3-5-7(6H-7H30)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32B/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - P. TÂN PHONG - Q. 7
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32A/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - P.TÂN PHONG - Q. 7
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T7+CN (6H - 7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 31/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUỲ -P. PHÚ THUẬN - Q.7
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H (KÈM ANH VĂN)
Địa chỉ: LÊ VĂN PHAN- P.PHÚ THỌ - Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT- P. TÂN PHÚ- Q. 7
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T3-5 HOẶC T7 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 61/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: CHU VĂN AN - P. 26 -Q . BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H-8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 60/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH -P. 17 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3.5( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 79/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6+1
Môn dạy: T-L - A
Địa chỉ: ĐẶNG CÔNG BĨNH - TÂN THỚI NHÌ - HOOC MÔN
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 78/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ VĂN KHƯƠNG - P.THỚI AN - Q.12
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: XÔ VIÉT NGHỆ TỈNH -P. 21- Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H- 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 54/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SÓ 18 - P.BÌNH HƯNG HÒA - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 21/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: HUỲNH VĂN BÁNH - P.14 - Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: PHẠM HÙNG - P. BÌNH HƯNG- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H30 - 9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 58/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ QUANG ĐỊNH - P.5 - Q.BTHẠNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-T6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 77/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ ĐÌNH NHUNG - P.THỚI AN - Q.12
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(5H-7H) HOẶC (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 18/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TĂNG - P. LONG THẠNH MỸ - Q. 9
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H - 8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: VUỜN LÀ - P.PHÚ THỌ HÒA - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T6(1H-5H)+T7,CN(4H->TỐI) CHỌN 2H HOẶC TỐI SX
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 17/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN CƯ TRINH - P. LONG TRƯỜNG - Q. 9
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - 8H - 10H ( SÁNG T7 + CN )+ TỐI T5
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 53/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: AN DUƠNG VUƠNG - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 57/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: TIN- TOÁN -ANH
Địa chỉ: NƠ TRANG LONG - Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7(3H-5H) - SÁNG CN (8H-10H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 56/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Địa chỉ: LÊ QUANG ĐỊNH - P.5 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T3-CN (3H-5H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 52B/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHAN ANH - P.BÌNH TRỊ ĐÔNG - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 350000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 55/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: VẠN KIẾP - P 3- BÌNH THẠNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-CN(7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 8 - KP3 - P. LINH XUÂN - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV - RÈN CHỮ
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH -P. CÁT LÁI - Q.2
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: AN PHÚ ĐÔNG - P.AN PHÚ ĐÔNG - Q.12
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2-4--7-CN (SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÂN KÌ TÂN QUÝ-P.TAN QUÝ-Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2>T6(5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 75B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TL19 P.THẠNH LỘC-Q.12
Mức lương: 300000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 - TỐI 3,5,7 (6H30-8H30) CHỌN 1 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 75A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TL 19-P.THẠNH LỘC-Q.12
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3,5,7 (6H30-8H30) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: HOÀNG HOA THÁM-P.5-Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T7.CN (TỐI 6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 54/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN ĐẬU-P6-Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2>T6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 74/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: LÊ VĂN KHƯƠNG- ẤP 2 - XÃ ĐÔNG THẠNH - HOC MÔN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25C/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9 ( 3EM )
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: THOẠI NGỌC HẦU - P. HÒA THẠNH - Q,. TÂN PHÚ
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T6( 7H -9H ) + SÁNG CN ( 9H -11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25B/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9 ( 3EM )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: THOẠI NGỌC HẦU - P. HÒA THẠNH - Q,. TÂN PHÚ
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3 ( 7H -9H ) CHIỀU T5 ( 1H -3H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: TRẦN HƯNG ĐẠO - P. TÂN SƠN NHÌ - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (TỐI 7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25A/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9 ( 2EM )
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: THOẠI NGỌC HẦU - P. HÒA THẠNH - Q,. TÂN PHÚ
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2.T5 ( 5H- 7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 52A/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: PHAN ANH-P.BÌNHTRỊ ĐÔNG-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 73/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 7+8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: HT 13-P.HIỆP THÀNH-Q.12
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-6-CN(TỪ 6H-8H) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 37/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L--H
Địa chỉ: BÀU CÁT 1 - P. 14 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 16/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: NGUYỄN XIỂN - P. LONG PHƯỚC - Q. 9
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3.5.7 ( 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 4B- ẤP 4- XÃ ĐA PHƯỚC - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 51/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18B (MÃ LÒ)-P BÌNH HƯNG HÒA A- Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H30-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 33B- P BÌNH TRỊ ĐÔNG- Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 21/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG 40 (LÝ CHIÊU HOÀNG) - P.10 - Q.6
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2,4,6 TỐI 6H-8H
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 19/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - P 4 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 7H-9H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 8 (QL13)- KP4 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 8H-10H HOẶC TỐI 2,4,6 SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - ẤP 4 - XÃ NHƠN ĐỨC - NHÀ BÈ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 39B/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 4 (QL13) -KP4- P.HIỆP BÌNH CHÁNH -Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 7/5 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: MẠC THIÊN TÍCH - P. 8 - Q.5
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - SÁNG T2->T6 ( 9H- 11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 51/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH-P. 21-Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20B/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: TÂN HÒA ĐÔNG - P.13 - Q.6
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 8H -10H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20A/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TÂN HÒA ĐÔNG - P.13 - Q.6
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V -RÈN CHỮ
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN - LINH ĐÔNG - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 23/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ SÁT - P.TÂN QUÝ - Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T7-CN (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM-P.3-Q.GÒ VẤP
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2-4(7H-9H) HOẶC SÁNG T7-CN(8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 33/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 9 (ĐỒNG VĂN CỐNG) P.AN PHÚ Q.2
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7-CN(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 72/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN BỨA - XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - HUYỆN HÓC MÔN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 5 - P. BÌNH HƯNG HÒA (GẦN CC GIA PHÚ) - Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 11/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM - P. 10- Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42B/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: XÃ VĨNH LỘC B - ẤP 3 - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - TỐI T3-5-7 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42A/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: XÃ VĨNH LỘC B - ẤP 3 - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28B/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTDH)
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 10 - P.TÂN QUY - Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T5-T6 (9H-11H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28A/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTDH)
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 10- P.TÂN QUY - Q.7
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T2>T4(9H-11H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 10/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: VÕ THỊ SÁU - P.8 - Q.3
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3 -5 (6H - 8H) + SÁNG T7
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 71B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: TÂN CHÁNH HIỆP - P.TÂN CHÁNH HIỆP - Q.12
Mức lương: 1250000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T6-7(7H30-9H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 71A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TÂN CHÁNH HIỆP - P.TÂN CHÁNH HIỆP - Q.12
Mức lương: 1250000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3-T4(7H30-9H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27B/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 79- P.TÂN QUY- Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3-5-6-7(7H-9H) CHỌN 2B
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27A/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 79- P. TÂN QUY- Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3-5-6-7(7H-9H) CHỌN
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-H-V
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - KP5- THỊ TRẤN NHÀ BÈ
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7,CN (3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH-P. 26-Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 69/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T - L
Địa chỉ: PHAN VĂNHỚN -P. TÂN THỚI NHẤT - Q.12
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2>T6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 70/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHAN VĂN HỚN- P.TÂN THỚI NHẤT- Q.12
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T2-T3(3H30-5H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 46/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: CC 18 TẦNG- Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T3>T7 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 17/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: HỒ BIỂU CHÁNH - P. P11- Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T2.T6 ( 2H -4H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 22/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 10(2 EM)
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: VƯỜN LÀI-P. PHÚ THỌ HÒA- Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 68/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: BÀ ĐIỂM 9- ẤP TÂY BẮC LÂN- XÃ BÀ ĐIỂM - HOC MON
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6(6H30 - 8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 21/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-A
Địa chỉ: PHAN ĐÌNH PHÙNG- P. TÂN THÀNH- Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 9+12
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 4 (LÂM VĂN BỀN) - P.TÂN KIỂNG - Q.7
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NỮ DÂN CÔNG -ẤP 4 - VĨNH LỘC A - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LƯƠNG ĐÌNH CỦA - P.AN PHÚ - Q.2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-4-5 (7H -9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20A/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TÂY SƠN - P. TÂN QUÝ- Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 350000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - CHIỀU T2 (2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 39/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1A - XÃ BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T3-6-7 ( 8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: TOÁN- RÈN CHỮ
Địa chỉ: LÊ TRUNG NGHĨA-P.12-.Q.TÂN BÌNH
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2>T6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44B/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHAN CHU TRINH - P.24 - Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44A/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: PHAN CHU TRINH - P.24 - Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - TỐI 2-4-6 HOẶC 3-5-7
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÙY-P.12-Q.BÌNH THẠNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T3>T6(6H-8H)+ SÁNG T7(8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 33/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LẠC LONG QUÂN - P10-TÂN BÌNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-3-5-6 (6H- 7H30) CHỌN 3 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BẾN BÌNH ĐÔNG-P.14-Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 31/2 Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ(1)
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 24 - P. CÁT LÁI - Q.2
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 24/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN HỮU THỌ -P. PHƯỚC KIỂNG - NHÀ BÈ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 67A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: TRỊNH THỊ MIẾNG - ẤP ĐÔNG-XÃ THỚI TAM THÔN - HÓC MÔN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T5-T7-CN (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN DUY TRINH - KP ÔNG NHIÊU - P. LONG TRƯỜNG - Q.9
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-T7(6H-8H) +CN (SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 23C/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯƠNG SỐ 2- P TÂN KIỂN-KP2- Q7
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - 3-4-5-7(6H-7H30)+SÁNG CN CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 23B/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2- P TÂN KIỂN- KP2- Q7
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - 3-4-5-7(6H-7H30)+SÁNG CN CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 19/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: LÝ CHIÊU HOÀNG- P 10- Q6
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H30-8H(S XẾP BUỔI)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: HƯNG PHÚ (CẦU NGUYỄN TRI PHƯƠNG)- P 9- Q8
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(5H30-7H30) HOẶC 2.4.6
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 46/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN - P. AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 18B/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 23 (HẬU GIANG)-P 10- Q6
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: YÊN THẾ -P. 3- Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2-4-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 66/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HÀ HUY GIÁP - P.THẠNH LỘC - Q. 12
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 14/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T - L - H
Địa chỉ: ĐƯỜNG MK TÂY HÒA - KP4 - P.PHƯỚC LONG A - Q. 9
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 31A/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: VĂN CHUNG - P.15 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 22/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN DUNG - P.6 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2>T6 SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 65/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG HT11 KHU PHỐ 3 - P.HIỆP THÀNH - Q.12
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ẤP 4 - XÃ HƯNG LONG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T2-4-6 (2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 12/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy:
Địa chỉ: HỒ THỊ KỶ - P1 - Q10
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-4(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÚY -P. 24 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 11/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T - L - H
Địa chỉ: ĐOÀN VĂN BƠ (NGÃ TƯ HOÀNG DIỆU)-P9-Q4
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-T4-T6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 64/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÂN CHÁNH HIỆP10 - P.TÂN CHÁNH HIỆP - Q.12
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-4-6-7 (7H-9H) CHỌN 3 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 36/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T - L - A
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13 (CŨ) - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - T2 -T6 (5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: CƯ XÁ THANH ĐA - P 27 - BÌNH THẠNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H30H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 19/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T - L - H
Địa chỉ: KÊNH TÂN HÓA - P.TÂN THỚI HÒA - Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 19/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 30- P 6- Q GÒ VẤP
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 45/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10+7
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÂN TẠO A (QL 1A) - P. TÂN TẠO A - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7(SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 13/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐÌNH PHONG PHÚ - P. TĂNG NHƠN PHÚ B - Q. 9
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 63/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HT17 - P. HIỆP THÀNH - Q. 12
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H) TRỪ TỐI T3.T7
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 7/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: LÒ SIÊU - P.8 - Q. 11
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 5H30 - 7H30 (T2->T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 62/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: AN PHÚ ĐÔNG - P.AN PHÚ ĐÔNG - Q.12
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 61B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐÔNG HƯNG THUẬN 11 -P. ĐÔNG HƯNG THUẬN - Q.12
Mức lương: 2400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 61A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: TLVA
Địa chỉ: ĐÔNG HƯNG THUẬN 11 ( NGUYỄN VĂN QUÁ ) - P. ĐÔNG HƯNG THUẬN - Q.12
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: BÀNH VĂN TRÂN- P 7- TÂN BÌNH
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - CHIỀU CN(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG D2 - P 26 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 7H-9H(3-5-7)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2 - KP3 - P. CÁT LÁI - Q. 2
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T7 - CN (CHIỀU 5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 60/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TTH22 - P. TÂN THỚI HIỆP - Q.12
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7 (1H-3H) HOẶC 2-4-6 (3H-5H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-H-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 64 - P. THẢO ĐIỀN - Q. 2
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 25( BÌNH PHÚ )-P.11- Q.6
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.4.CN ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 37/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐINH TIÊN HOÀNG- P 1- BÌNH THẠNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: QUỐC LỘ 22- ẤP DÂN THẮNG 2- XÃ TÂN THỚI NHÌ - HOC MON
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 8B/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU-P 2- Q3
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 16/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: DƯƠNG QUẢNG HÀM - P. 5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3.5.7 (TỐI 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 58B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG TTH 21- P TÂN THỚI HIỆP - KP3- Q12
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 21/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 41 - P. TÂN QUY - .7
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (TỐI SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 6- KP5 -P. LINH TÂY - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: CHUYÊN DÙNG 9 - KP3 - P. PHÚ MỸ - Q. 7
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T7 (7H-9H) + SÁNG CN SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 33/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: BÌNH ĐƯỜNG - BÌNH HÒA - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H - 8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 57/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 ( 3EM )
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ -TRUNG CHÁNH - BÀ ĐIỂM - H. HOC MÔN
Mức lương: 2400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (5H- 7H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN -P.AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 32/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2 -P. TRƯỜNG THỌ - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T4( 5H30 -7H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 17/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TÂN KỲ TÂN QUÝ -P. SƠN KỲ - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T4.T7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 16/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: NGUYỄN THƯỢNG HIỀN -P. 5 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T4.T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TRẦN KẾ XƯƠNG - P 7- Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV- RÈN CHỮ
Địa chỉ: VÕ VĂN KIỆT -P.11 - Q.8
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI T2->T5 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 56/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: NGUYỄN ẢNH THỦ - ẤP BÀ ĐIỂM - HỐC MÔN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 35/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÚY - P 24 - BÌNH THẠNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 8H-9H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 31/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN- P LINH CHIỂU- THỦ ĐỨC
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG 2-CN+TỐI T4(HOẶC TỐI NÀO CŨNG ĐƯỢC)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 37/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LƯU HỮU PHƯỚC- P 15- Q8
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28B/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH- P AN PHÚ- Q2
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 7-CN(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28A/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ ĐỊNH-P AN PHÚ - Q2
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN SÚY-P 26- BÌNH THẠNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 14/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 8(THỐNG NHẤT )-P 11- GÒ VẤP
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2-4(8H-9H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 37/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: RẠCH BÀ LỚN- P XÃ AN PHÚ- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 11- P CÁT LÁI- Q2
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: đường SỐ 12(VÕ VĂN NGÂN) - P. LINH CHIỂU - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 7/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-A-RÈN CHỮ
Địa chỉ: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - P6 - Q3
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T5 9 7H30 -9H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 33B/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 5 ( CHU VĂN AN ) - P.26 - BÌNH THẠNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 36/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP 2 - TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 33A/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 5 ( CHU VĂN AN ) - P.26 - BÌNH THẠNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 12/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: PHAN VĂN TRỊ - P. 7 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (TỐI 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HỒNG LẠC - P. 10 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (TỐI 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 9 -KP4- P. BÌNH CHIỂU - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2.7.CN (SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 35/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BA TƠ ( PHẠM THẾ HIỂN )- P.7 - Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 10/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 5(ĐỖ XUÂN HỢP)-P PHƯỚC BÌNH- Q9
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2-4-6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 6/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: TRẦN QUANG DIỆU -P 14- Q3
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 16/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ LÂM-P.PHÚ THẠNH-Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 SẮP XẾP)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV-RÈN VHỮ
Địa chỉ: VƯỜN LÀI -P. TÂN THÀNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: TÙNG THIỆN VƯƠNG - P.11- Q.8
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (8H - 10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG 17 - P. HIỆP BÌNH CHÁNH - THỦ ĐỨC
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI ( 2.4.6) (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : GIAO TIẾP
Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - THỦ ĐỨC
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU SẮP XẾP(2H-4H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 11/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 11 (2EM)
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: QUANG TRUNG - P. 10 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 7H30 - 9H30
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 35/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: VĨNH LỘC ( HƯƠNG LỘ 80) - VĨNH LỘC - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU+ TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: TLVA
Địa chỉ: BÌNH GIÃ - P. 13 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6( 8H-10H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem

Liên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734
Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715