Tuyển nhiều Giáo viên, Sinh viên dạy kèm tại nhà từ lớp lá -1 tới lớp 12

- LUYỆN THI ĐẠI HỌC ..CÁC MÔN:TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, VĂN -ANH , TIN HỌC ...

     - luyện thi Đại học, các lớp đàn, vẽ, ngoại ngữ, tin học...

 

  

 

.LỚP DẠY MỚI CẬP NHẬT HÔM NAY

 

Danh sách lớp dạy
 
Mã Số: 777/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LIÊN KHU 4-5 -P. BÌNH HƯNG HÒA B- Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 733/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: NGUYỄN NGỌC CUNG -P.16 - Q.8
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 979/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: BÙI ĐÌNH TÚY -P. 24- Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẴP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 805/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV- RÈN CHỮ
Địa chỉ: HÀ HUY GIÁP -P.THẠNH LỘC - Q.12
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-.T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 978/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ -P. 21- Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 213/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: TÔN THẤT THUYẾT -P.3 - Q.4
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 243/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: CAO THẮNG -P.17 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 776/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: TRƯƠNG PHƯỚC PHAN- P. BÌNH TRỊ ĐÔNG-Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 374/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy:
Địa chỉ: TÂN HÓA-P. 14- Q. 6
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T4.T7.CN ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 524/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 31 ( TÔ MGỌC VÂN )-P. LINH ĐÔNG - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP 2.7.CN ( 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 242/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: CÔ GIANG -P.2 - Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 ( 1H -3H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 389/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN TĂNG -P. LONG THẠNH MỸ - Q.9
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 5H- 7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 977/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LÊ QUANG ĐỊNH -P 5 - BÌNH THẠNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H( T2-4-6 HOẶC T3-5-7) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 732/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6+8
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 320 ( BÔNG SAO )- 5 - Q.8
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 301/1 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-TV- RÈN CHỮ
Địa chỉ: THỦ KHOA HUÂN-P.BẾN THÀNH-Q.1
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 388/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 5( HOÀNG HỮU NAM) - P. LONG THẠNH MỸ - Q.9
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 262/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM -P.13 - Q.10
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 4.5.7 ( 3H - 5H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 328A/5 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN CHÍ THANH -P.12- Q.5
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T2 ( 1H -3H )+TỐI T3 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 456/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TÓAN
Địa chỉ: ÂU CƠ - P PHÚ TRUNG - TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T7 (1H30-3H) + CN (SÁNG + CHIỀU) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 209/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: LÒ SIÊU -P.8-Q11
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2.4 ( 5H -7H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0917320715 - 01635268445
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem

 

/home/giasu263/domains/giasudaykem.com.vn/public_html