TRUNG TÂM GIA SƯ DẠY KÈM

 Tuyển nhiều Giáo viên, Sinh viên dạy kèm tại nhà từ lớp lá -1 tới lớp 12

- LUYỆN THI ĐẠI HỌC ..CÁC MÔN:TOÁN, LÝ, HÓA, SINH, VĂN -ANH , TIN HỌC ...

     - luyện thi Đại học, các lớp đàn, vẽ, ngoại ngữ, tin học...

 

  

 

.LỚP DẠY MỚI CẬP NHẬT HÔM NAY

 

Danh sách lớp dạy

 
Mã Số: 131/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : CĂN BẢN
Môn dạy: TIẾNG NHẬT
Địa chỉ: TRƯỜNG CHINH - P.15 - Q.10
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H - 8H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 109/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 12 LTĐH
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: QUANG TRUNG -P.8 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 2400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T3.T5 ( 3H -4H30 )+ TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 103/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH -P. TÂN THUẬN TÂY - Q.7
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI ( 150/1 BUỔI ) - TỐI 2.4.6 ( 7H - 8H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 147/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 LTĐH
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: AN DƯƠNG VƯƠNG - P. 16 - Q. 8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU T3-T5 (3H30-5H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 130/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: ĐỒNG XOÀI- P 13- TÂN BÌNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-T6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: BẾN VÂN ĐỒN -P.2 - Q.4
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 56/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: PHAN TÂY HỒ -P. 7 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI ( 100/1 BUỔI ) - TỐI T3.T5 T7 ( 9H -11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 168/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 12(BÌNH LONG) - BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2.5.6.7 ( 7H30 - 9H30 ) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 146/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ TẦN-P2-Q8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI THỨ 6-CHIỀU THỨ 7-CN(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 164/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: BÙI HỮU NGHĨA -P. 2 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - SÁNG T7.CN ( 9H -11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 129/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: HOÀNG HOA THÁM - P 12- TÂN BÌNH
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - SÁNG 2-4-6(7H-8H30 CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 83/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 30- P CÁT LÁI - Q2
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - CHIỀU T7-CN(3H-4H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 163B/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: UNG VĂN KHIÊM -P.25 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 300000 VNĐ
Thời gian dạy: 1BUỔI - SÁNG +CHIỀU + TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 165/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: TÂN HÒA ĐÔNG - P BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3BUỔI - TỐI 7H-9H(2-4-6 HOẶC 3-5-7)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 108/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: THỐNG NHẤT - P15 - GÒ VẤP
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(T3-5-7)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 47/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: LÝ - HÓA
Địa chỉ: LÝ THƯỜNG KIỆT -P.14- Q.10
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG 5.7 ( 8H - 9H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 126/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 3+5
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: HƯNG HÓA - P. 6 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3.5.7 (TỐI 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 164/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 38A ( BÀ HOM ) - P. TÂN TẠO - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI+ CHIỀU + SÁNG SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 47/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: TOÁN - VĂN
Địa chỉ: BẾN VÂN ĐỒN -P.2 - Q.4
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 80/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐINH ĐỨC THIỆN- TỔ 5- ẤP 4- XÃ TÂN QUÝ TÂY - BÌNH CHÁN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI T6(6H-7H30)+CN(7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100B/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: SỬ
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - XÃ PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100A/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - XÃ PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 99A/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - XÃ PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 53A/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: NGUYỄN XUYỂN - P.LONG THẠNH MỸ - Q. 9
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H - 8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 46/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L--H
Địa chỉ: TÔN ĐẢN- P 10- Q4
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 123B/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: CỐNG LỞ- P 15- TÂN BÌNH
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 7H-9H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 123A/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: CỐNG LỞ- P 15- TÂN BÌNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 7H-9H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 121/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG 2(CƯ XÁ ĐIỆN LỰC) TỔ 1- KP7- P TRƯỜNG THỌ -THỦ ĐỨC
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 120/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 1 + LÊN 4
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: VÕ VĂN TẤP - KP BÌNH ĐƯỜNG 3 -DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐIT2,4,6 (5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 106/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: DƯƠNG QUẢNG HÀM - P. 5 - Q. GÒ VẤP
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3.5.7 (TỐI 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 106/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: DƯƠNG KHUÊ- P HIỆP TÂN - TÂN PHÚ
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 7H-9H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 160/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: AN DƯƠNG VƯƠNG - P. AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T7-CN (8H30-10H30) CHIỀU T7 (2H30-4H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 119/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: SỐ 42 - KP HÒA LONG - P . VĨNH PHÚ - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T3-T5( 3H-TỐI) CHỌN 2H
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGÔ GIA TỰ - P. 4 - Q. 10
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T2 -T4-T6 (3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: BÀ HOM - P.13 - Q.6
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 7H30 -9H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 118/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 24 -P. LINH CHIỂU - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 5H30 -7H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 167B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : LÊN 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TA32- P P THỚI AN - Q12
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1BUỔI - SÁNG T7(10H-11H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 158B/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12LTĐH
Môn dạy:
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 12 - BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2.5.6.7 ( 7H30 - 9H30 ) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 158/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: BÙI HỮU NGHĨA -P. 2 - Q. BÌNH THẠNH
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T7.CN ( 9H -11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 142B/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN- P 7- Q8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI 6H-8H(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 142A/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN- P 7- Q8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(S XẾP THIỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 55A/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: LÊ VĂN SỸ-P 12- Q3
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI 3.5 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 117/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 10+11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: PHẠM VĂN HAI - P. 3 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 2500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 103/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: VĂN -ANH
Địa chỉ: QUANG TRUNG-P.10-Q.GÒ VẤP
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2.6 ( 7H -9H ) + CN ( SẮP XẾP )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 165/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN VĂN MƯỜI- XÃ XUÂN THỚI ĐÔNG2- HOC MON
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 5-7(6H-8H HOẶC 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 112/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: TÔ NGỌC VÂN - P. LINH TÂY - Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T5.7 (5H->TỐI)+SÁNG CN SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 101/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: CÂY TRÂM - P 9- GÒ VẤP
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI T3-7(7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 111B/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN - P LINH TÂY - THỦ ĐỨC
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI 7H- 8H30(T2.4)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 111A/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN P LINH TÂY - THỦ ĐỨC
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI 7H-8H30(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN DUNG- P 6- GÒ VẤP
Mức lương: 2200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-3-4-5-6(5H30-10H CHỌN 3 BUỔI /1B=1H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 99/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: THỐNG NHẤT P.16 - Q GÒ VẤP
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2-4-(3H-5H)+T6(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76B/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN - ẤP 3- VĨNH LỘC B- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 94/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: TRẦN VĂN THÁNH ( HUỲNH TẤN PHÁT )- TÂN THUẬN ĐÔNG - Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3.5 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 148/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 11(KÊN 19 THÁNG 5)-P BÌNH HƯNG HÒA- BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - SÁNG T7-CN(S XẾP GIỜ)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 80/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: MAI CHÍ THỌ - KP 3 - P. AN PHÚ - Q.2
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.3.5 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 152/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: NGÔ ĐỨC KẾ- P 12- BÌNH THẠNH
Mức lương: 1600000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H30-8H30(S XẾP )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12 LTĐH
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM - P.4 - Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-> T6 ( 7H - 9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 161A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 LTĐH
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TCH17 - TỔ 9- KP8 - P. TÂN CHÁNH HIỆP -Q .12
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3.5.7 SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: VĂN
Địa chỉ: TÂN HÒA ĐÔNG - P.13 - Q.6
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 8H -10H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 74/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ ( 1 )
Môn dạy: T-TV-RÈN CHỮ
Địa chỉ: HƯƠNG LỘ 50 - ẤP 6 - VĨNH LỘC A - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 113/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 3+5
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: NGUYỄN SỸ SÁCH-P.15-Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T6.7.CN (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 49/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T--L-H
Địa chỉ: NGUYỄN KIỆM - P 4- PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/9 Chưa Giao
Lớp dạy : TIẾNG NHẬT
Môn dạy: CĂN BẢN
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2(NGUYỄN DUY TRINH )-P KP ÔNG NHIÊU - P LONG TRƯỜNG - Q9
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 158/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ẤP THỚI TÂY- XÃ TÂN HIỆP HOC MON
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI S XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12 ( 150/ 1 BUỔI )
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐÀO DUY ANH - -P.3 - Q. PHÚ NHUẬN
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 8H ) CHỌN 1 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 142/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : ĐÀM THOẠI
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 8B (BÌNH LONG) - P. BÌNH HƯNG HÒA A - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T2.4 (SẮP XẾP) CHỌN 1B
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 101/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 42- KHU PHỐ HÒA LONG- P HÒA THUẬN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - CHIỀU 3-5(3H-9H TỐI )CHỌN 2H
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 71/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 2+3
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN-X.VĨNH LỘC B-ẤP 1- H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 154/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: TÔ KÝ - P. TÂN CHÁNH HIỆP - Q. 12
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI THỨ 2 - 7- CN (SẮP XẾP 0
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 131/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN VĂN THÀNH - P8 - Q8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI THỨ 3-5 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 91/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: TOÁN - LÝ
Địa chỉ: TRẦN XUÂN SOẠN - P TÂN HƯNG - Q7
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 4-7--CN ( 2H-4H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 89A/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ĐƯỜNG 20(DƯƠNG QUẢNG HÀM)-P 6- GÒ VẤP
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI T2(7H-9H)+T7(4H-6H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 130/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN VĂN THÀNH - P. 8 - Q. 8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3-5 (6H-7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 153/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: TA09-P.THỚI AN-Q.12
Mức lương: 2200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5BUỔI - CHIỀU 4H-5H30(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 128/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 1C ( DƯƠNG BÁ TRẠC ) - BÌNH HƯNG- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H - 7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 151/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHAN VĂN HỚN - ẤP 5 - XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - H. HOC MÔN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H ) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 140/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 1+4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1B(NGUYỄN THỊ TÚ)P BÌNH HƯNG HÒAB- BÌNH TÂN
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 7H-9H(T2-T6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 143/BTHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: BÌNH QUỚI-P 28- BÌNH THẠNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-3-7-CN(6H-8H) CHỌN 3 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 99/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BÌNH ĐƯỜNG (ẤP BÌNH ĐÁ) - BÌNH HÒA - THUẬN AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48/3 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN QUANG DIỆU -P.14 - Q.3
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.( 7H - 8H30 ) + CHIỀU T7( 2H - 3H30 )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 86/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T--L-H
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ THẬP - P BÌNH THUẬN - Q7
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 67/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: DƯƠNG ĐÌNH CÚC- ẤP 4- XÃ TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2BUỔI - TỐI T4-6(6H30
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 39/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: HỒNG BÀNG P6-Q6
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 3-5(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 138/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: BÁO BÀI
Địa chỉ: AN DƯƠNG VƯƠNG-P.AN LẠC-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI T3-5-7-CN(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 117/8 Chưa Giao
Lớp dạy : GIAO TIẾP
Môn dạy: TIẾNG ANH
Địa chỉ: PHẠM HÙNG - BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 2.4.6 ( 2H - 3H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 115/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: MAI HẮC ĐẾ - P. 15 - Q .8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T3.5.7 (TỐI 6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 84/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 4
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LINH -P BÌNH THUẬN- Q7
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 36/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 2(VĨNH HỘI)- P 4- Q4
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 5H30-7H30(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 145/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: KHU PHỐ 2A-TÂN CHÁNH HIỆP-P.TÂN CHÁNH HIỆP-Q.12
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 4.6.CN ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76B/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: VAN
Địa chỉ: LÊ ĐỨC THỌ - P 15 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 500000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 65/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 6+8
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP 3-H.BÌNH CHÁNH (GẦN CHỢ BÌNH CHÁNH)
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI SẮP XẾP HOẶC T7,CN (CHỌN 2 BUỔI)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76A/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: VAN
Địa chỉ: LÊ ĐỨC THỌ - P 15 - GÒ VẤP
Mức lương: 400000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 35/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HOÀNG DIỆU-P.12-Q.4
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-CN(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 133/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP CHIẾN LUỢC - P BÌNH TRỊ ĐÔNG A- BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T4.7.CN (2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 73/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 3(ĐỒNG VĂN CỐNG)-P AN PHÚ - Q2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI 6H-8H( CN-2-3-4-5)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: BÀNH VĂN TRÂN-P. 7- Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - T3-5-7 ( TỐI 7H-9H) + T2-4-6 (1H-3H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 112/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H-V-A
Địa chỉ: PHẠM THẾ HIỂN- P 4- Q8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(2-4-6)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 64/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 7 (THỚI HÒA) - VĨNH LỘC A - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T3-5-7(3H-5H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 130/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: LIÊN TỈNH 10 -P. BÌNH HƯNG HÒA B - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 79/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 79-P. TÂN QUY - Q.7
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.5 ( 5H -7H )+ TỐI T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 68/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: TRẦN NÃO -P. BÌNH AN - Q.2
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 4H - 5H30 )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 39/1 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: NGUYỄN CƯ TRINH-P.NGUYỄN CƯ TRINH-Q.1
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2-4-6(6H-8H) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 125/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: PHẠM ĐĂNG GIẢNG -P. BÌNH HƯNG HÒA - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -7H3- )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 124/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TỈNH LỘ 10 P TÂN TẠO - BÌNH TÂN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 HUỔI - TỐI 6H-8H
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 104/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 50 - BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 103/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: MAI HẮC ĐẾ -P. 15 -Q .8
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: PHẠM PHÚ THỨ-P4-Q.6
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H30H -8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 74/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUỲ -P. PHÚ THUẠN -Q .7
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 6 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H -8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 87/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: KHA VẠN CÂN-P. LINH TRUNG-Q. THỦ ĐỨC
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T6.T7.CN ( 3H - 4H30 )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 119B/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: V-A
Địa chỉ: KINH DƯƠNG VƯƠNG-P.AN LẠC-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3.5.7(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 69/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÂN SƠN NHÌ-P.TÂN SƠN NHÌ- Q.TÂN PHÚ
Mức lương: 1700000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI T2-3-5-6 (6H30-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 73/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-H
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUỲ-P.PHÚ THUẬN-Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 60/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 3
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: VĨNH LỘC ( HƯƠNG LỘ 80) - VĨNH LỘC B- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T4.5.CN ( 8H-10H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 96/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: BẾN BÌNH ĐÔNG-P.15-Q.8
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI T3.5.7 ( 8H -10H ) CHỌN 1 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 84/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: AN BÌNH - P. AN BÌNH -DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.3.4 (TỐI 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 111/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ VĂN QUỚI -P . BÌNH TRỊ ĐÔNG A -Q . BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 72A/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 8(2 EM)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - THỊ TRẤN NHÀ BÈ
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T7 .CN ( 9H -11H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 109/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: L-H
Địa chỉ: ẤP CHIẾN LƯỢC- P KP3- P BÌNH TRỊ ĐÔNG - BÌNH TÂN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 62/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L
Địa chỉ: HOÀNG NGỌC PHÁCH - P PHÚ THỌ HÒA - T PHÚ
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 4-5-6( 6H -7H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 69/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-TV- RÈN CHỮ
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUỲ -P. TÂN THUẬN - Q.7
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H30- 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 90/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI MINH TRỰC - P.56 - Q.8
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: QUÁCH ĐIÊU - XÃ VĨNH LỘC A - ẤP 6- Q.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T3-5-7 (5H-7H) TỐI T2-4(7H30-9H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 104/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : LÁ(1)
Môn dạy: T-V-RÈN CHỮ
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN- P AN LẠC - BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(8H-9H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30/3 Chưa Giao
Lớp dạy : CĂN BẢN
Môn dạy: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Địa chỉ: ĐIỆN BIÊN PHỦ -P.4 - Q.3
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T6.7.CN ( 7H30 -9H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 88/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: TRẦN VĂN THÀNH-P.5-Q.8
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3-4-5C (6H-8H), SÁNG CN (8H-10H) CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 85/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: AN DƯƠNG VƯƠNG-P.16-Q.8
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 4 BUỔI - TỐI T2-3-4-5 (5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 76B/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: KP TÂN PHÚ 1- P. TÂN BÌNH - DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2-T6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 57/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: BỜ BAO TÂN THẮNG -P. SƠN KỲ - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T2,4,6 (3H-4H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/GVAP Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: QUANG TRUNG - P.10 - Q.GÒ VẤP
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25A/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN THẦN HIẾN-P.18-Q.4
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 25B/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: V-A
Địa chỉ: NGUYỄN THẦN HIẾN-P.18-Q.4
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV
Địa chỉ: SỐ 6-KP.8-P.BÌNH HƯNG HÒA-Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T3-5-7 (3H30-5H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 60/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: SNH
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG -ẤP 1- XÃ PHƯỚC KIỂNG- NHÀ BÈ
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T3.CN ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 54/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ĐƯỜNG 19-KP.2-P.THẠNH MĨ LỢI-Q.2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-4-5(7H-8H30)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 20/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-V
Địa chỉ: HOÀNG DIỆU, F 12, Q4
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6(5H30-7H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 30/9 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-H-V
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 9, F PHƯỚC BÌNH, Q9
Mức lương: 2200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 (6H-7H30)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 52/2 Chưa Giao
Lớp dạy : 6+7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: TRƯƠNG GIA MÔ ( NGUYỄN THỊ ĐỊNH ) -P. THẠNH MỸ LỢI - Q. 2
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.3.4 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 75/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 50 - BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 54/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 6 (2 EM)
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: VÕ VĂN VÂN-ẤP 1-VĨNH LỘC B-H.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2>T6 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 53/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: DƯƠNG ĐÌNH CÚC- ẤP 4- XÃ TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2.T4 ( 6H -7H30 )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 54/7 Chưa Giao
Lớp dạy : CƠ BẢN
Môn dạy: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: PHẠM HỮU LẦU - Q.7 (QUA CẦU PHÚ XUÂN)
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 51/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 1A -ẤP 1B. XÃ VĨNH LỘC B - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - SÁNG T3-6-7 ( 8H-10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ THẬP -P. BÌNH THUẬN - Q.7
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP (2H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 106/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN QUÁ - KP5 - TÂN HƯNG THUẬN - Q.12
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.6( 6H30 - 8H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG - ẤP 5 - XÃ HƯNG LONG - H.BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1300000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T7, CN (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 49/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP BÌNH TIỀN 2, XÃ ĐỨC HÒA HẠ, ĐỨC HÒA , LONG AN
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-5(5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/TPHU Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: LÊ TRỌNG TẤN -P. TÂY THẠNH - Q. TÂN PHÚ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 104/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 2, HÓC MÔN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 63/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: QL 50 -ẤP 5- XÃ PHONG PHÚ - H. BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 7+4
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN LUÔNG - P11 -Q6
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 47/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: MAI VĂN VĨNH - P. TÂN QUI -Q.7
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3-5-7(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 100/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: KHU NAM LONG - P. THẠNH LỘC - Q.12
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - T2-T6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26B/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: LÊ VĂN SỸ - P.12 - Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - T2-T4 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP 5 - XÃ HƯNG LONG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 6H-7H30(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26B/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy:
Địa chỉ: BÌNH TIÊN-P.7-Q.6
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 5 ( 7H -9H ) + TỐI CN ( SẮP XẾP 2H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 45/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 8 (2 EM)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - TT NHÀ BÈ
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG -XÃ PHƯỚC KIẾNG - NHÀ BÈ
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: H-L
Địa chỉ: TRẦN XUÂN SOẠN - KP5- P. TÂN HƯNG -Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 94/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 2
Môn dạy: VĂN- RÈN CHỮ
Địa chỉ: MỸ HÒA 1- QL 22- HÓC MÔN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T2-4-6 (5H-7H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 47/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: PHẠM HÙNG-BÌNH HƯNG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - CHIIỀU T7 .CN ( 4H -6H )
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 64/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-A-V
Địa chỉ: LIÊN KHU 4-5 - P BÌNH HƯNG HÒA B - BÌNH TÂN
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI (6H30H-8H30) HOĂC THỨ 7 - CN
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/11 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ ĐẠI HÀNH- P11-Q11
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TRƯA T2->T6 ( 12H -4H ) CHỌN 3 BUỔI 2H
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 91/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP NAM THỚI - XÃ THỚI TAM THÔN- HÓC MÔN
Mức lương: 600000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI T2-4 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: A-TOÁN(TOÁN +BÁO BÀI BẰNG TIẾNG ANH)
Địa chỉ: QL13 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - Q.THỦ ĐỨC
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 49A/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-V-A
Địa chỉ: KP TÂN PHÚ 1- P. TÂN BÌNH - DĨ AN - BÌNH DƯƠNG
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 61/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ VĂN QƯỚI - P. BÌNH HƯNG HÒA A - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2.4.6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 50/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 5
Môn dạy: T-TV-A
Địa chỉ: LƯU HỮU PHƯỚC - P.15 - Q.8
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 24/PNHUAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HUỲNH VĂN BÁNH - P.17- Q.PHÚ NHUẬN
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-8H30)CHỌN 2 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 84/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V
Địa chỉ: NGUYỄN VĂN BỨA - XÃ XUÂN THỚI THƯỢNG - HÓC MÔN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 14/10 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: V-A
Địa chỉ: CÁCH MẠNG THÁNG 8-P.13-Q.10
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 - TỐI T3-5-7 (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 83/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ VĂN KHƯƠNG - XÃ ĐÔNG THẠNH - HÓC MÔN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 6H - 8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 56/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 18 - P. BÌNH HƯNG HÒA - Q.BÌNH TÂN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-CN(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 81/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: QL22 - ẤP DÂN THẮNG 2 - P.TÂN THỚI NHÌ - HOC MÔN
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 1
Môn dạy: T-V-RÈN ChỮ
Địa chỉ: PHẠM HÙNG - P. BÌNH HƯNG- BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H30 - 9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 43/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG 4B- ẤP 4- XÃ ĐA PHƯỚC - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1100000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 6H-8H(S XẾP THỨ)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 29/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: LÊ VĂN LƯƠNG - ẤP 4 - XÃ NHƠN ĐỨC - NHÀ BÈ
Mức lương: 1500000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42A/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: XÃ VĨNH LỘC B - ẤP 3 - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T2-4-6 (7H-9H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28B/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTDH)
Môn dạy: SINH
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 10 - P.TÂN QUY - Q.7
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - SÁNG T5-T6 (9H-11H)
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 8
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: NỮ DÂN CÔNG -ẤP 4 - VĨNH LỘC A - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H30-8H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 41/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BẾN BÌNH ĐÔNG-P.14-Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-5-7 (6H-8H) SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 46/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN - P. AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(7H-9H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 38/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: TOÁN
Địa chỉ: ẤP 4 - XÃ HƯNG LONG - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU T2-4-6 (2H-4H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 64/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: TÂN CHÁNH HIỆP10 - P.TÂN CHÁNH HIỆP - Q.12
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI T3-4-6-7 (7H-9H) CHỌN 3 BUỔI
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 61A/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: TLVA
Địa chỉ: ĐÔNG HƯNG THUẬN 11 ( NGUYỄN VĂN QUÁ ) - P. ĐÔNG HƯNG THUẬN - Q.12
Mức lương: 1400000 VNĐ
Thời gian dạy: 5 BUỔI - TỐI T2->T6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 15/6 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 25( BÌNH PHÚ )-P.11- Q.6
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.4.CN ( 5H30 -7H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 59/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: QUỐC LỘ 22- ẤP DÂN THẮNG 2- XÃ TÂN THỚI NHÌ - HOC MON
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2-4-6(6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 44/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: BÙI TƯ TOÀN -P.AN LẠC - Q. BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 7H -9H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 36/BCHANH Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: ẤP 2 - TÂN KIÊN - BÌNH CHÁNH
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H30 -8H30 )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 26/TBINH Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HỒNG LẠC - P. 10 - Q. TÂN BÌNH
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - T2.4.6 (TỐI 6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 35/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BA TƠ ( PHẠM THẾ HIỂN )- P.7 - Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI SẮP XẾP ( 2H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 34/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 6
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: TÙNG THIỆN VƯƠNG - P.11- Q.8
Mức lương: 700000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 (8H - 10H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 27/TDUC Chưa Giao
Lớp dạy : GIAO TIẾP
Môn dạy: TIẾNG HÀN
Địa chỉ: QUỐC LỘ 13 - P. HIỆP BÌNH PHƯỚC - THỦ ĐỨC
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU SẮP XẾP(2H-4H)
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 42/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 10
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: LÊ ĐÌNH CẨN - P. TÂN TẠO - BÌNH TÂN
Mức lương: 1200000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3.5.7 ( 2H-3H30)
Yêu cầu: CẦN NAM
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 40/BTAN Chưa Giao
Lớp dạy : 9
Môn dạy: T-H-A
Địa chỉ: NGUYỄN THỊ TÚ - P BÌNH HƯNG HÒA B - BÌNH TÂN
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI (6H-8H)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 51/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12 (LTĐH)
Môn dạy:
Địa chỉ: TỈNH LỘ 15- ẤP THANH AN- TRUNG AN - H.CỦ CHI
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 1 BUỔI - TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 49/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BÌNH MỸ - ẤP 8 - XÃ BÌNH MỸ (CẦU SÁNG) -CỦ CHI
Mức lương: 900000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU 3-5-7(5H30-7H30)
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 48B/12 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(3 EM)
Môn dạy: ANH
Địa chỉ: BÙI CÔNG TRỪNG- ẤP 2- XÃ NHỊ BÌNH- HOC MON
Mức lương: 1000000 VNĐ
Thời gian dạy: 2 BUỔI - TỐI S XÊP
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 18/7 Chưa Giao
Lớp dạy : 12(LTĐH)
Môn dạy: HÓA
Địa chỉ: HUỲNH TẤN PHÁT - XÃ PHÚ XUÂN - NHÀ BÈ
Mức lương: 2000000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - CHIỀU + TỐI SẮP XẾP
Yêu cầu: CẦN NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 8/4 Chưa Giao
Lớp dạy : 11
Môn dạy: T-L-H
Địa chỉ: HOÀNG DIỆU -P.6 - Q.4
Mức lương: 1800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 2.4.6 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem
Mã Số: 28/8 Chưa Giao
Lớp dạy : 7
Môn dạy: T-L-V-A
Địa chỉ: BÙI MINH TRỰC -P. 6 - Q.8
Mức lương: 800000 VNĐ
Thời gian dạy: 3 BUỔI - TỐI 3.5.7 ( 6H -8H )
Yêu cầu: CẦN SINH VIÊN NAM-NỮ
Liên hệ: 0919084937 - 0919153547
Cần Gia Sư - Xem chi tiết »
Trung tâm gia sư Trung tam gia su Gia sư Gia su Dạy Kèm Day kem

Liên hệ văn phòng 1

  Địa chỉ : 69 Đường Đất Thánh - P 6 -Tân Bình  (Số cũ 476/69 Lý Thường Kiệt - P 6 -T B)

    ĐT : (08) 38686354 - 0908193734
Liên hệ văn phòng 2

Địa chỉ : 369/7B Nguyễn Thái Bình -P 12 - Quận   Tân Bình - HCM

ĐT: (08) 38686352 - 0918793586

Liên hệ văn phòng 3

Địa chỉ : 36/50 Đường D2 -( Điện Biên Phủ)- P25 - Q Bình Thạnh - HCM

ĐT : (08) 38685243 - 0917320715