Thông tin gia sư

 • Nguyễn Phương Khanh
  Nguyễn Phương Khanh
  • Mã số: 11022
  • Hiện là: Giáo Viên
  • Trường: đại học sư phạm
  • Hiện là: Giáo Viên
  • Năm sinh: 18/12/1993
  • Chuyên ngành: giáo dục tiều học
  • Nhận dạy: Lớp Lá - Lớp 1 - Lớp 2 - Lớp 3 - Lớp 4 - Lớp 5 -
  • Các môn dạy: Toán - Tiếng Việt - Báo Bài -
  • Địa điểm dạy: Quận 6 - Quận 11 - Quận Bình Tân -
  • Mức lương: 160,000 đồng/buổi
  Mô tả: nhiệt tình, vui vẻ....

Xem gia sư khác
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ