Thông tin gia sư

 • Bùi Quang Linh
  Bùi Quang Linh
  • Mã số: 1001
  • Hiện là: Cử Nhân
  • Trường: ĐH Kinh Tế TPHCM
  • Hiện là: Cử Nhân
  • Năm sinh: 03/06/1997
  • Chuyên ngành: quản trị
  • Nhận dạy: Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 - Lớp 10 -
  • Các môn dạy: Toán - Lý - Hóa -
  • Địa điểm dạy: Quận 1 - Quận 3 - Quận 5 - Quận 7 - Quận 10 -
  • Mức lương: 90,000 đồng/buổi
  Mô tả: Có kinh nghiệm dạy kèm 2 năm

Xem gia sư khác
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ