Thông tin gia sư

 • Bùi Thị Thùy Linh
  Bùi Thị Thùy Linh
  • Mã số: 1022
  • Hiện là: Sinh Viên
  • Trường: ĐH Y Dược
  • Hiện là: Sinh Viên
  • Năm sinh: 0/0/1996
  • Chuyên ngành: Phục Hồi Chức Năng
  • Nhận dạy: Lớp 1 - Lớp 2 - Lớp 3 - Lớp 4 - Lớp 5 - Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 -
  • Các môn dạy: Toán - Hóa - Tiếng Việt -
  • Địa điểm dạy: Quận 5 - Quận 10 -
  • Mức lương: 100,000 đồng/buổi
  Mô tả: Thích công việc gia sư, khá nhiệt tình với công việc

Xem gia sư khác
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ