Gia sư hiện có

Alias: kem-tai-huyen-vinh-cuu-dong-nai ID Quan1063Lop1063Tinh154

liên hệ 0908193739

Gia sư Vĩnh Cửu Đồng Nai - Gia sư Tài Năng Việt


  • Mã số: 8893 Nguyễn Kim Hồng Ngọc
  • Gia sư Nguyễn Kim Hồng Ngọc
   Hiện là: Sinh Viên
   Năm sinh: 04/10/1997
   Trường: Đại học Đồng Nai
   Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
   Năm tốt nghiệp: 2020
   Nhận dạy: Lớp 2 - Lớp 3 - Lớp 4 - Lớp 5 - Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 -
  • Các môn dạy: Anh - Tiếng Anh -
  • Địa điểm dạy: Huyện Vĩnh Cửu -
  • Mức lương: 90,000 đ/buổi
  • Mô tả: Gia sư Có hơn 2 năm làm gia sư tại nhà và dạy ở trung tâm

  • Mã số: 8885 Nguyễn Kim Hồng Ngọc
  • Gia sư Nguyễn Kim Hồng Ngọc
   Hiện là: Sinh Viên
   Năm sinh: 04/10/1997
   Trường: Đại học Đồng Nai
   Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
   Năm tốt nghiệp: 2020
   Nhận dạy: Lớp 4 - Lớp 5 - Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 -
  • Các môn dạy: Anh - Tiếng Anh -
  • Địa điểm dạy: Huyện Vĩnh Cửu -
  • Mức lương: 90,000 đ/buổi
  • Mô tả: Gia sư Có 2 năm làm gia sư và có dạy tại nhà

  • Mã số: 4953 Lê Thanh Hương
  • Gia sư Lê Thanh Hương
   Hiện là: Cử Nhân
   Năm sinh: 07/08/1987
   Trường: Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh
   Chuyên ngành: Tin học
   Năm tốt nghiệp: 2010
   Nhận dạy: Lớp 5 - Lớp 6 - Lớp 7 - Lớp 8 - Lớp 9 -
  • Các môn dạy: Toán - Tin Học -
  • Địa điểm dạy: TP Biên Hòa - Huyện Vĩnh Cửu -
  • Mức lương: 100,000 đ/buổi
  • Mô tả: Gia sư Có trách nhiệm với công việc giảng dạy, nhiệt tình.
GIA SƯ ĐĂNG NHẬP

Back To Top

ĐĂNG KÝ TÌM GIA SƯ