GIA SƯ TIÊU BIỂU

Tài Liệu Môn Tin Học - Gia Sư Dạy Kèm Môn Tin Học Tại Nhà

STT Tên tài liệu Download
1 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 9 Môn Tin Học Download
2 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 9 Download
3 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 9 Môn Tin Học Download
4 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 9 Download
5 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 9, Đề Cương Tổng Hợp Ôn Thi Môn Tin Học Lớp 9 Học Kì 2 Download
6 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Môn Tin Học lớp 8 Download
7 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Ôn Tập Chuẩn Bị Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Download
8 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 8 Có Đáp Án Download
9 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 8 Download
10 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Các Dạng Bài Tập Pascal Lớp 8 Môn Tin Học Download
11 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 8, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 8 Download
12 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Tổng Hợp Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 6 Download
13 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 lớp 6 Năm 2017-2018 Download
14 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6,Đề Thi Và Đáp Án Môn Tin Học Lớp 6 Học Kì 2 Download
15 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Có Đáp Án Download
16 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Ôn Tập Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Download
17 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Lớp 6 Môn Tin Học Download
18 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Cường Ôn Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Download
19 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 6, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 6 Môn Tin Học Download
20 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Tin Học Download
21 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Thi Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 7 Download
22 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Cương Ôn Thi Học Kì 1 Môn Tin Học Lớp 7 Download
23 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Đề Ôn Tập Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 7 Môn Tin Học Download
24 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 7 Môn Tin Học Download
25 Tài Liệu Môn Tin Học Lớp 7, Ôn Tập Học Kì 1 Lớp 7 Môn Tin Học Download
26 Đề Cương Ôn Tập Môn Tin Học Lớp 7 Học Kỳ 2 Download
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

  • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
  • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
  • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng Nhận dạy kèm từ lớp đến lớp 12
Back To Top