GIA SƯ TIÊU BIỂU

Tài Liệu Môn Hóa - Gia Sư Dạy Kem Hóa Học Tại Nhà

STT Tên tài liệu Download
1 Bộ Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Rất Hay Download
2 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa Lớp 8 Học Kỳ 2 Download
3 Đề Kiểm Tra Hóa Lớp 8 Học Kỳ 2 Download
4 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Hóa Lớp 8 Có Đáp Án Download
5 Đề Thi Môn Hóa Lớp 8 Hoc KÌ 2 Download
6 Đề Thi Học Kỳ 2 Hóa Lớp 8 Mới Nhất Download
7 Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 8 Các Tỉnh Download
8 Tài Liệu Hóa Lớp 8 Mới Nhất Download
9 Đề Thi Lại Môn Hóa Lớp 8 Có Đáp Án Download
10 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Hóa 8 Có Đáp Án Download
11 Bài Tập Hóa Lớp 8 Chương 5 Hydro Và Nước Download
12 Đề Kiểm Tra 1 Tiết Môn Hóa 8 Chương 5 Download
13 Bài Tập Hóa Lớp 8 Chương 4 O Xy Không Khí Download
14 Bài Tập Hóa Lớp 8 Chương 3 Cực Hay Download
15 Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 8 Chương 2 Download
16 Bài Tập Hóa Lớp 8 Chương 1 Download
17 Lý Thuyết Và Bài Tâp Hóa 8 Mới Nhất Download
18 Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 8 HK1 Download
19 Ôn Tập Học Kì 1 Hóa 8 Download
20 Đề Cương Ôn Thi Hóa Lớp 8 Học Kỳ 1 Download
21 Đề Cương Ôn Tập Hóa Lớp 8 học Kỳ 1 Download
22 Đề Cương Ôn Tập Hóa 9 Cuối Năm Download
23 Đề Cương Ôn Tập Hè Hóa Học Lớp 8 Download
24 Tài Liệu Xác Định Đồng Phân Lớp 12 Download
25 Trắc Nghiệm Andehit Hay Download
26 Tóm Tắt Lí Thuyết Lớp 12 Môn Hóa Học Download
27 Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Hóa Download
28 Giải Nhanh Bài Tập Amoni Hóa 12 Download
29 Chủ Đề Nito Và Hợp Chất Hóa 12 Download
30 Dẫn Xuất Halogen Phenol Ancol Download
31 Tài Liệu Hóa Vô Cơ Lớp 12 Download
32 Chủ Đề Polime Môn Hóa 12 Download
33 Tài Liệu Nhận Biết Các Chất Download
34 Chuyên Đề Kim Loại Kiềm Nhôm Hóa 12 Download
35 Chuyên Đề Hidrocacbon Không No Hóa 12 Download
36 Chuyên Đề Este Lipit Môn Hóa Lớp 12 Download
37 Tài Liệu Đồng Đằng Đồng Phân Hóa 12 Download
38 Tài Liệu Điện Phân Môn Hóa Lớp 12 Download
39 Đại Cương Về Kim Loại Môn Hóa 12 Download
40 Tài Liệu Cacbonhidrat Hay Môn Hóa Lớp 12 Download
41 Tài Liệu Bảo Toàn Electron Môn Hóa 12 Download
42 Chuyên Đề Andehit Xeton Môn Hóa Lớp 12 Download
43 Chuyên Đề Axit Môn Hóa Học Lớp 12 Download
44 Chuyên Đề Amin Protein Môn Hóa 12 Download
45 Chuyên Đề Sắt Và Hợp Chất Môn Hóa 12 Download
46 Chuyên Đề Hóa Hữu Cơ Lớp 12 Download
47 Chuyên Đề Hidrocacbon Thơm Môn Hóa 12 Download
48 Chuyên Đề Hidrocacbon No Môn Hóa 12 Download
49 Chuyên Đề Cấu Tạo Nguyên Tử Môn Hóa 12 Download
50 Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Đề 1 Download
51 25 Bộ Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Hóa Lớp 9 TP HCM Download
52 Ôn Tập Môn Hóa Lớp 8 Học Kỳ 1 Năm 2017 -2018 Download
53 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 9 - Ôn Tập Hóa Lớp 9 Học Kỳ 1 Download
54 Bộ Đề Thi Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 9 Download
55 Tài Liệu Môn Hóa Bài Tập Về Ancol Và Phenol Lớp 12 Download
56 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Chương Halogen - Clo Download
57 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Download
58 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Giải Bài Tập Theo Phương Pháp Bảo Toàn Electron Download
59 Đề Cương Ôn Tập HK2 Môn Hóa Lớp 12 Download
60 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Lý Thuyết Và Bài Tập Vể Crom Download
61 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Công Thức Tính Nhanh Số Đồng Phân Download
62 Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Chương 3 Trắc Nghiệm Amin, Amino Axit, Protein Download
63 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Chương 2 Về Cacbohidrat Download
64 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Chương 5 Đại Cương Kim Loại Download
65 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Môn Hóa Học Lớp 9 Download
66 Tổng Hợp Bộ Đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Hóa PTCS Download
67 Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Hóa Hữu Cơ Lớp 11 Download
68 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Axit Cacboxylic Môn Hóa 11 Download
69 Tài Liệu Môn Hóa 11 Bài Tập Về Andehit Và Xeton Download
70 Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Hóa Lớp 11 Hữu Cơ Tổng Hợp Download
71 Các Dạng Bài Tập Hydrocanbon No Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Download
72 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 11 Download
73 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Chương Đại Cương Kim Loại Download
74 Tài Liệu Môn Hoá Lớp 11 Bài Tập Tìm Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ Download
75 Công Thức Hóa Hữu Cơ Cần Nhớ Download
76 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Đề Thi Olympic Môn Hóa Download
77 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Về Ankan Và Xicloankan Download
78 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Về Ankađien Tecpen Ankin Download
79 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Hidrocacbon Thơm , Thiên Nhiên Download
80 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Dẫn Xuất Halogen Phenol Ancol Download
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

  • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
  • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
  • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng Nhận dạy kèm từ lớp đến lớp 12
Back To Top