GIA SƯ TIÊU BIỂU

Tài Liệu Môn Hóa - Gia Sư Dạy Kem Hóa Học Tại Nhà

STT Tên tài liệu Download
1 Tài Liệu Xác Định Đồng Phân Lớp 12 Download
2 Trắc Nghiệm Andehit Hay Download
3 Tóm Tắt Lí Thuyết Lớp 12 Môn Hóa Học Download
4 Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập Hóa Download
5 Giải Nhanh Bài Tập Amoni Hóa 12 Download
6 Chủ Đề Nito Và Hợp Chất Hóa 12 Download
7 Dẫn Xuất Halogen Phenol Ancol Download
8 Tài Liệu Hóa Vô Cơ Lớp 12 Download
9 Chủ Đề Polime Môn Hóa 12 Download
10 Tài Liệu Nhận Biết Các Chất Download
11 Chuyên Đề Kim Loại Kiềm Nhôm Hóa 12 Download
12 Chuyên Đề Hidrocacbon Không No Hóa 12 Download
13 Chuyên Đề Este Lipit Môn Hóa Lớp 12 Download
14 Tài Liệu Đồng Đằng Đồng Phân Hóa 12 Download
15 Tài Liệu Điện Phân Môn Hóa Lớp 12 Download
16 Đại Cương Về Kim Loại Môn Hóa 12 Download
17 Tài Liệu Cacbonhidrat Hay Môn Hóa Lớp 12 Download
18 Tài Liệu Bảo Toàn Electron Môn Hóa 12 Download
19 Chuyên Đề Andehit Xeton Môn Hóa Lớp 12 Download
20 Chuyên Đề Axit Môn Hóa Học Lớp 12 Download
21 Chuyên Đề Amin Protein Môn Hóa 12 Download
22 Chuyên Đề Sắt Và Hợp Chất Môn Hóa 12 Download
23 Chuyên Đề Hóa Hữu Cơ Lớp 12 Download
24 Chuyên Đề Hidrocacbon Thơm Môn Hóa 12 Download
25 Chuyên Đề Hidrocacbon No Môn Hóa 12 Download
26 Chuyên Đề Cấu Tạo Nguyên Tử Môn Hóa 12 Download
27 Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Đề 1 Download
28 25 Bộ Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Hóa Lớp 9 TP HCM Download
29 Ôn Tập Môn Hóa Lớp 8 Học Kỳ 1 Năm 2017 -2018 Download
30 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 9 - Ôn Tập Hóa Lớp 9 Học Kỳ 1 Download
31 Bộ Đề Thi Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 9 Download
32 Tài Liệu Môn Hóa Bài Tập Về Ancol Và Phenol Lớp 12 Download
33 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Chương Halogen - Clo Download
34 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Về Sắt Và Hợp Chất Của Sắt Download
35 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Giải Bài Tập Theo Phương Pháp Bảo Toàn Electron Download
36 Đề Cương Ôn Tập HK2 Môn Hóa Lớp 12 Download
37 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Lý Thuyết Và Bài Tập Vể Crom Download
38 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Công Thức Tính Nhanh Số Đồng Phân Download
39 Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Chương 3 Trắc Nghiệm Amin, Amino Axit, Protein Download
40 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Bài Tập Chương 2 Về Cacbohidrat Download
41 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 12 Chương 5 Đại Cương Kim Loại Download
42 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Môn Hóa Học Lớp 9 Download
43 Tổng Hợp Bộ Đề Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Hóa PTCS Download
44 Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Hóa Hữu Cơ Lớp 11 Download
45 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Axit Cacboxylic Môn Hóa 11 Download
46 Tài Liệu Môn Hóa 11 Bài Tập Về Andehit Và Xeton Download
47 Bài Tập Trắc Nghiệm Môn Hóa Lớp 11 Hữu Cơ Tổng Hợp Download
48 Các Dạng Bài Tập Hydrocanbon No Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Download
49 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Hóa Lớp 11 Download
50 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Chương Đại Cương Kim Loại Download
51 Tài Liệu Môn Hoá Lớp 11 Bài Tập Tìm Công Thức Phân Tử Hợp Chất Hữu Cơ Download
52 Công Thức Hóa Hữu Cơ Cần Nhớ Download
53 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Đề Thi Olympic Môn Hóa Download
54 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Về Ankan Và Xicloankan Download
55 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Về Ankađien Tecpen Ankin Download
56 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Hidrocacbon Thơm , Thiên Nhiên Download
57 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 11 Bài Tập Dẫn Xuất Halogen Phenol Ancol Download
58 Tài Liệu Môn Hóa 11 Cách Đọc Tên Danh Pháp Hợp Chất Hữu Cơ Download
59 Cách Nhận Biết Các Dung Dịch Hóa Học Mất Nhãn Download
60 Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn Các Nguyên Tố Hóa Học Download
61 Hóa Học Lớp 10 Lý Thuyết Nguyên Tử Chương 1 Download
62 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 10 Bài Tập Chương 3 Liên Kết Hóa Học Download
63 Tài Liệu Môn Hóa Bài Tập Trắc Nghiệm Bảng Tuần Hoàn Hóa Học Download
64 Phản Ứng Oxy Hóa Khử Tài Liệu Môn Hóa Lớp 10 Download
65 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 2 Môn Hóa Học Lớp 10 Download
66 Tổng Hợp Công Thức Giải Nhanh Môn Hóa Lớp 10 Download
67 Cách Đọc Tên Danh Pháp Hợp Chất Hữu Cơ Download
68 Ôn Thi Đại Học Môn Hóa Tuyển Tập Câu Hỏi Hóa Vô Cơ Hay Download
69 Đề Cương Ôn Tập Kiểm Tra Học Kỳ 2 Môn Hóa Lớp 8 Download
70 Đề Cương Ôn Tập HK1 Môn Hóa Lớp 8 Năm Học 2017-2018 Download
71 Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Hóa Có Đáp Án Download
72 Bí Quyết Cân Bằng Nhanh Phương Trình Hóa Học Download
73 Tài Liệu Môn Hóa Lớp 9 Cách Nhận Biết Các Chất Hóa Học Download
74 Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Môn Hóa Học Lớp 9 Download
75 Bài Tập Hóa Lớp 9 Chương 2 Kim Loại Download
76 Đại Cương Về Hóa Học Hữu Cơ Lớp 9 Download
77 Bài Tập Viết Công Thức Cấu Tạo Môn Hóa Lớp 8 Download
78 Đề Cương Ôn Tập Môn Hóa Lớp 8 HK1 Download
79 Bài Tập Nâng Cao Hóa Lớp 8 Download
80 Môn Hóa Lớp 8 Bài Tập Tính Số Hạt Nguyên Tử Download
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

  • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
  • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
  • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng Nhận dạy kèm từ lớp đến lớp 12
Back To Top