GIA SƯ TIÊU BIỂU

Gia Sư Tiếng Anh IEILTS - Dạy Tiếng Anh IEILTS Mọi Trình Độ

Mã Số: 8082
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Đường 12B(Trần xuân Soạn)- Phường Tân Thuận Tây - Quận 7 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối 3-5-7(Sắp Xếp )
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 6545
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Khu Dân Cư 6B- Đường Số 4- BÌnh Hưng - Q. Bình Chánh - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 6348
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Dương Bá Cung - P.An Lạc A - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 6103
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp 11 -
Môn dạy: Anh - Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Nhất Chi Mai P13 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối ( T4-T6 7H-8H30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 5035
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Căn Bản -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Tân Xuân 1 - Ấp Đình - Tân Xuân - H. Hóc Môn - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.200.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: T7.CN (5h-7h)
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 4801
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Chợ Đông Thạnh - Xã Đông Thạnh - H. Hóc Môn - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 4 Buổi
Thời gian dạy: Tối T2.4.5.7 Chọn 4 buổi
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1133
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Hoa Lan - P 2 - Q. Phú Nhuận - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sáng + Tối T2-4 (Sắp Xếp))
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 2240
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Dương Đình Nghệ - P8 - Quận 11 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.600.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối T2.4(6h-7h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1940
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Nguyễn Tri Phuơng - P.6 - Quận 10 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T2.4.6(2H-3h30)
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1815
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Đương Số 4 -P.Bình Trị Đông B - Q. Bình Tân - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối T7(5h-6h30)+ Sang CN(8h30-h10)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1218
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp 11 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Đường D5 (Xô Viết Nghệ Tĩnh) -P.25 - Q. Bình Thạnh - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T4(3h-5h)+T7(5h-7h)
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1192
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Đất Thánh - P. 6 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối (7h-8h30) Sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1158
Lớp Chưa giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: KP Mỹ Kim 3(Phú Mỹ Hưng) - P.Tân Phong - Quận 7 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.800.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Tối Sắp xếp
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 6099
Lớp đã giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Khu Dân Cư 6B- Đường Số 4- BÌnh Hưng - Q. Bình Chánh - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Sắp xếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 4979
Lớp đã giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Hoàng Sa- P 8 - Quận 3 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T6(1h-Tối Chọn 1h30)+Sáng T7 SX Giờ
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 3042
Lớp đã giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Phạm Văn Hai - P 2 - Q.Tân Bình - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 3.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Sáng Sắp Xếp(8h-9h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 2780
Lớp đã giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Trần Bình Trọng - P.3 - Quận 5 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Tối T2.5.6(5h30-7h) Dạy 4.5-5.5
Yêu cầu: Giáo Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 2543
Lớp đã giao
Lớp dạy : Lớp 12 -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Dương Đình Nghệ - P8 - Quận 11 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Số buổi: 2 Buổi
Thời gian dạy: T2.4 (6h-7h30)
Yêu cầu: Giáo Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Mã Số: 1287
Lớp đã giao
Lớp dạy : Lớp Ngoại Ngữ -
Môn dạy: Tiếng Anh (IEILTS) -
Địa chỉ: Nguyễn Tri Phuơng - P.6 - Quận 10 - Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Số buổi: 3 Buổi
Thời gian dạy: Chiều T2.4.6(2H-3h30)
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 0933.050.267
Hồ sơ của bạn

TIN TỨC

  • Gia sư dạy kèm Hà Nội nhận dạy kèm các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, với tất cả các môn trong chương trình học như: toán, tập viết, tiếng anh, vật lý, hóa học,..
  • Trung Tâm Gia Sư Hồ Chí Minh - Gia Sư Tài Năng Việt Chuyên Nhận Dạy Kèm Tứ Lớp 1 Đến Lớp 12 ( LTĐH)đảm bảo uy tín chất lượng - hiệu quả
  • Trung Tâm Gia sư Đà Nẵng gia Sư có bằng cấp - nhiều năm kinh nghiệm đang giảng dạy tại các trường tại Đà Nẵng
Back To Top